Het Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht door de heren Jan Broekhuyse, Martin van Capel en Bob de Graaf Bierbrauwer, en heeft als doel: Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van drie kernen van de gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat. Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en dokumenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop. Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten Stichting Historisch Genootschap NIEUWKOOP EN OMGEVING Opgericht 21 maart 1987 Webdesign @ Designforweb © 2018 Historisch Genootschap Nieuwkoop in-/uitzoomen? Ctrl +/- of Ctrl scroll F is pag. verversen