Stichting Historisch Genootschap NIEUWKOOP EN OMGEVING Opgericht 21 maart 1987 © 2014 Historisch Genootschap Nieuwkoop Webdesign @ Designforweb in-/uitzoomen? Ctrl +/- of Ctrl scroll F5 is pag. verversen Openingstijden: maart t/m november woensdag van 13.00 – 16.00 uur zaterdag van 10.00 – 16.00 uur of op afspraak 0172 408174 adres: Noordenseweg 23b, terrein De Zevensprong. In 2017 heeft het HGN ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan twee fotokronieken uitgegeven. Voor nadere informatie hoe deze boeken te bestellen: zie hieronder.” Bovendien heeft het HGN drie speciale postzegels gelanceerd, met als thema´s: 2017 30 jaar HGN, 10 jaar Oudheidkundig- en Poldermuseum en  25 jaar Rondom Niewecoop.  Een velletje (gegomd of stickerversie) van 10 identieke postzegels kost u € 10,00. Per serie van drie losse zegels (in een mooi postzegel- showstrookje) betaalt u € 3,25.   A contant kunt u zowel de fotokronieken als de postzegels tijdens de openingsuren in ons museum aanschaffen en direct meenemen. U kunt de kronieken en postzegels ook bestellen. Voor kronieken en voor postzegels doet u de bestelling/bankbetalingen gescheiden. Voor bestelling van de postzegels geldt: onder duidelijke omschrijving van type en aantallen velletjes en/of  losse zegels maakt u het bijbehorende bedrag vermeerderd met € 1,00 portokosten over op bankrekening. NL17RABO0346419050  ten name van Historisch Genootschap Nieuwkoop. Bij bestelling van de kronieken betaalt u onder duidelijke omschrijving van type kroniek en aantal het bijbehorende bedrag (Kroniek Nieuwkoop € 12,50 en Kroniek Noorden en Woerdense Verlaat €10,50) vermeerderd met € 4,00 portokosten. Fotokronieken Nieuwkoop en Noorden / Woerdense Verlaat Drie Speciale Herdenkingszegels Martin van Capel gedecoreerd met de vrijwilligersspeld van de gemeente Nieuwkoop Het Historisch Genootschap Nieuwkoop vierde in 2017 haar 30 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan opende burgemeester Frans Buijserd op vrijdagavond 23 juni de expositie “30 Dorpsgenoten in Beeld”. Daaraan voorafgaand had de nieuwe voorzitter van het HGN, Bert van der Tang, de genodigde familieleden en vrienden van de “30 dorpsgenoten”, sponsors, vrijwilligers en leden van het Genootschap welkom geheten. De circa 200 toehoorders waren er getuige van dat Martin van Capel (medeoprichter en ruim twintig jaar voorzitter van het Genootschap) benoemd werd tot erelid. De burgemeester deed daar nog een schepje bovenop. Namens het college van B&W speldde hij Martin van Capel de vrijwilligersspeld van de gemeente Nieuwkoop op. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor het de ontsluiting en vastlegging van de geschiedenis van Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat. In zijn dankwoord verwees Martin dat niet zozeer hij, maar vele andere enthousiastelingen in het Genootschap gedurende de afgelopen 30 jaar enorm veel werk hebben verricht om boeken en artikelen over de locale geschiedenis te schrijven.“Ik vat de uitreiking van deze speld dan ook op een erkenning voor het Genootschap in zijn totaliteit.” Juni tot november 2018: Nostalgie in het Oudheidkundig- en Poldermuseum Een “Kijkje in de Keuken” van na-oorlogs Nederland In de nieuwe zomertentoonstelling is een sfeerbeeld gecreëerd van de na-oorlogse jaren. Blikvanger is de reconstructie van de woonkeuken, kenmerkend voor de huishoudens van na de oorlog. Geen tv, geen elektrische apparaten, het wasrek om de kachel en de koffiepot op het petroleumstel. Nostalgie en herkenning voor de “oudere jongere” en zeker leerzaam voor de hedendaagse jeugd. In een grote vitrine wordt u meegenomen op een treinreis langs de hoogte- en dieptepunten uit de periode 1945 tot 1955, zoals de moeilijke start (ieder huishouden begon met ‘het tientje van minister Lieftinck’), de troonswisseling, de souvereiniteitsoverdracht (Republiek Indonesië) en de terugkeer van Nederlandse militairen, de Watersnoodramp, om te eindigen met de viering van tien jaar bevrijding. Verder zijn er vitrines met nostagische oude spelletjes en (blikken) speelgoed, huisvlijt van ‘moeder de vrouw’ en met herinneringen aan de eerste nieuwbouw, het toerisme en de industrialisatie in Nieuwkoop. “Een kijkje in de keuken” is interessant voor jong en oud: We ontmoeten u graag tijdens de openingsuren van het museum op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom. Graag tot ziens.